آمار اینو بخون، اگه دیوونه نشدی؟ - شهر جوک

شهر جوک

جوک اس ام اس عکس کلیپ موبایل
سه‌شنبه 15 دی‌ماه سال 1388

اینو بخون، اگه دیوونه نشدی؟

دکتری به تیمارستانی مراجعه کرد تا از اوضاع اونجا با خبر بشه...

مردی رو در بین دیوانه ها دید که به نظر خیلی سالم و عادی میومد.

اونو پیش خودش صدا کرد و پرسید:

شمارو برای چی آوردن تیمارستان؟

مرد جواب داد: آقای دکتر، من زنی گرفتم که دختر هجده ساله ای داشت.

یک روز پدرم از این دختر خوشش اومد و اونو گرفت و از اون روز زن من، مادر زن پدر شوهرش شد.

چندی بعد دختر زن بنده که زن پدرم بود، پسری زائید. این پسر برادر من شد چون پسر پدرم بود.

اما چون نوه زنم میشد پس نوه من هم بود و من پدر بزرگ برادر ناتنی خود شدم.

چندی بعد زن بنده هم پسری زائید و از آن روز، زن پدرم شد خواهر ناتنی پسرم و مادربزرگ اون، در صورتیکه پسرم برادر مادربزرگ خود و نوه اون بود.

از طرفی چون مادر فعلی من یعنی دختر زنم، خواهر پسرم میشه، بنده هم ظاهرا خواهر زاده پسرم شدم!

ضمنا من پدر مادرم و پدربزرگ خودم هستم و پسر پدرم هم برادر و هم نوه منه!

آقای دکتر اگه شما هم جای من بودی کارتون به تیمارستان نمیکشید؟!