آمار اس ام اس عاشقان جدید - شهر جوک

شهر جوک

جوک اس ام اس عکس کلیپ موبایل
چهارشنبه 16 اردیبهشت‌ماه سال 1388

اس ام اس عاشقان جدید

خدایا! چگونه زیستن را به من بیاموز چگونه مردن را خود خواهم آموختجامعه مثل آب نمک است شنا کردن در آن بد نیست اما بلعش وحشتناک استدو تراژدی دردناک در زندگی وجود دارد : یکی اینکه در عشقت ناکام شوی و دیگر اینکه به وصال عشقت برسیچه فکر کنی می توانی و چه فکر کنی نمی توانی ، درست فکر میکنیاگر مردم را به حال خود گذاشتی تو را به حال خود خواهند گذاشتدر نمک باید چیز غیب و مقدسی وجود داشته باشد چیزی که هم در اشک و هم در دریاستمن هرگز نمی نالم...قرنها نالیدن بس است...میخواهم فریاد بزنم...!اگر نتوانستم سکوت میکنم